درباره ما

درباره ما

آزمایشگاه رازی

آزمایشگاه ژنتیک و پاتوبیولوژی رازی واقع در استان البرز در سال ۱۳۷۰ با همت دکتر کیان جوادی کوشش تأسیس گردید. اکنون بعد از سه دهه تلاش صادقانه این آزمایشگاه با 7 طبقه و فضایی به وسعت 1200 مترمربع و بخشهای مجزای پاتولوژی، سیتولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، سرولوژی، هورمون، بیوشیمی، کروماتوگرافی، فلوسیتومتری و ژنتیک، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین آزمایشگاه‌ها در سطح استان البرز محسوب می‌گردد.

آزمایشگاه رازی در مدت سه دهه فعالیت خود همواره با بهره گیری از تکنولوژی‌های نوین و کادر مجرب تلاش نموده تا بهترین خدمات را با استانداردهای روز دنیا به مراجعین عرضه نماید.

آزمایشگاه رازی
آزمایشگاه رازی

چشم انداز آزمایشگاه

پیرو سیاست‌های آزمایشگاه در خصوص ارائه خدمات روز دنیا بخش ژنتیک پزشکی این آزمایشگاه در سال 1394 شروع به کار کرد. بخش ژنتیک پزشکی این آزمایشگاه نیز همانند سایر بخش‌ها تلاش نموده با استفاده از دانش روز دنیا تمامی آزمایش‌های ژنتیکی را در دو حوزه سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی ارائه خدمت نماید و در این مدت توانسته قدم‌های شایسته‌ای در کاهش وابستگی‌های استان البرز در زمینه آزمایش‌های ژنتیکی به سایر مراکز بردارد.

امید است که آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی رازی به عنوان یکی از پیشروترین آزمایشگاه های استان البرز با تلاش‌های روزافزون بتواند از بار مشکلات سلامت استان بزرگ البرز کاسته و همواره در راه بهبود و ارائه خدمات نوین، همچون گذشته پیشتاز باشد.